Манай дэлгэцнээ


10

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

11

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

12

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

13

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

14

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

15

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

16

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

17

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

18

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

19

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

20

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

21

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

22

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

23

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

24

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

01

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Удахгүй дэлгэцнээ

Гарах хугацаа
2019.03.01
Гарах хугацаа
2019.05.31
Гарах хугацаа
2019.03.01
Гарах хугацаа
2019.02.22
Гарах хугацаа
2019.05.24
Гарах хугацаа
2019.05.10
Гарах хугацаа
2019.03.08
Гарах хугацаа
2019.03.29
Гарах хугацаа
2019.03.22
Гарах хугацаа
2019.03.15

Үнэ урамшуулал

Тасалбарын төрөл Том хүн (16 дээш нас) Хүүхэд (4-15 нас) Гишүүнчлэлийн оноо*
Үндсэн үнэ Гадаад кино - 8000₮
Монгол кино - 7000₮
Гадаад кино - 6000₮
Монгол кино - 5500₮
1 оноо
1 оноо
VIP 12000₮ 8000₮ 2 оноо


Хямдралтай үнэ:
Өдөр бүр эхний
үзвэр
5000₮ 4000₮ 1 оноо
Мягмар гариг:
Дижитал өдөр 20% хямдрал
- Онлайнаар
- ePoint оноогоор
- Candy оноогоор
- Гишүүнчлэлийн картаар
Гадаад кино - 6400₮
Монгол кино - 5600₮
Гадаад кино - 4800₮
Монгол кино - 4400₮
1 оноо
Даваа-Баасан гаригт
12:00-17:00 хүртэл
Гадаад кино - 6000₮
Монгол кино - 5000₮
Гадаад кино - 5000₮
Монгол кино - 4000₮
1 оноо
Лхагва
гаригт