The Voyage of Doctor Dolittle

   

Утга санаа

Дүлитл бол малын эмч. Харин түүн шиг эмч дэлхий дээр цор ганц. Учир нь тэр амьтадтай ярьж чаддаг. 

Манай дэлгэцнээ