Star Wars: The Rise of Skywalker

   

Утга санаа

Эзэнт улстай нүүр тулгарч амьд үлдсэн эсэргүүцлийн бүлгийнхний эцсийн найдвар юу байх бол. 

Манай дэлгэцнээ