Онлайн худалдаа

Үнэ, урамшуулал

Тасалбарын үндсэн үнэ

 • Өдөр бүр 12:00 цагаас өмнөх эхний үзвэр 2D   4000 төгрөг
  Өдөр бүр 12:00 цагаас өмнөх эхний үзвэр 3D   5000 төгрөг
 • Мягмар Лхагва гаригт 2D үзвэр
  Том хүн - 5.000 төгрөг
  Хүүхэд - 4.000 төгрөг
 • Энгийн кино буюу 2D үзвэр
  Том хүн - 7.000 төгрөг
  Хүүхэд - 5.000 төгрөг
 • 3D үзвэр
  Том хүн - 8.000 төгрөг
  Хүүхэд - 5.000 төгрөг
 • ' VIP' танхим
  Том хүн - 12.000 төгрөг
  Хүүхэд - 8.000 төгрөг
 • “Төрсөн өдрөө Тэнгист” төрсөн өдрөөрөө Тэнгист ирсэн хүн бүрд амтат попкорн сэрүүн ундаагаар бэлэг барина.
 • “Улаан фенийн картын урамшуулал” 5-н удаа кино үзээд  6 дахь киногоо 4000 төгрөгөөр   үзэх боломжтой боллоо,
 • Скайтелийн D20 купоныг бүх үйлчилгээний салбартаа, тогтоосон тарифын дагуу төлбөрийн хэрэгсэлд тооцон үйлчилнэ.
 • Санал Хүсэлт

  www.tengis.mn