Хар санаа үгүй | UBIFF

150
   

Утга санаа

Цаазын ялтай нийгэм нь хүнийг хүнээр алуулах нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Дөрвөн залуу маш энгийн боловч, хүний санаанд оромгүй сонголтыг хийх хэрэгтэй болно. Ямар ч сонголт хийсэн эдгээр залуусын амьдрал, харилцаанд шууд болон дам хэлбэрээр насан туршийн зэврэлт явагдах болно. Сэдвээр холбогдох эдгээр дөрвөн үзэгдлээр дамжуулан Мохаммад Расулоф тэдний болон ойр тойрны хүмүүсийн амьдралаас өгүүлэх юм.\

Найруулагч:Мохаммад Расулоф
Зохиолч:
Мохаммад Расулоф
Дүрүүдэд:

Эхсан Мирхосеини, Шагхаиг Шоуриан, Кавех Ахангар, Алиреза Зарепараст, Салар Хамсех, Даря Могбели, Махтаб Сервати, Мохаммад Вализадеган, Мохаммад Седдигхимер, Жила Шахи, Баран Расулоф

Үргэлжлэх хугацаа:150 минут
Тэнгисийн нээлт:2020.10.22 22:50

Манай дэлгэцнээ